Olet täällä

Koottuja ajatuksiani

Tämä on vielä uusi sivu, jonka takia paljon en ole tänne kirjoittanut. Vaaliteemani ovat parempi lähde tällä hetkellä ajatuksiini tutustumiseen: https://docs.google.com/document/d/1mk3Eoavk3NCK8KgevlHRtYa2u6yc957PRD6217RS3hI/edit?pli=1#

En katso tässä esittämiäni näkemyksiä itseäni sitoviksi, ellen muualla ole todennut jonkin tässä mainitsemani asian sitovan itseäni.

 

Abortti

Abortin tulee olla raskaana olevan päätäntävallassa ilman ehtoja paitsi, että on määritelty joku raskausviikkojen takaraja sille. Ilman tietoisuutta ei mielestäni tarvitse pitää ihmistä henkilönä, jolloin raskaana olevan päätösvalta omasta kehostaan on tärkeysjärjestyksessä sikiön oikeuden elämään edellä. Mahdollisesti sopiva takaraja abortille olisi se, kuin sikiö pystyy tuntemaan kipua. Tämä tarkoittaisi siis 24 raskausviikon takarajaa.

Kirjoituksiani aiheesta:


Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Mikäli julkisen sektorin rahoilla maksetaan työttömyysturva, se tulisi ulottaa kaikille, eikä vain työttömyyskassoihin kuuluville. Tämän saavuttamiseksi voidaan ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan kesto puolittaa 250 päivään.

Kirjoituksiani aiheesta:


Asevelvollisuus

Asevelvollisuudesta ei tule luopua, mutta totaalikieltäytyjiä ei tule rangaista. Totaalikieltäytymisestä johtuva vankilatuomio on ihmisoikeusrikkomus. Näin laajassa asevelvollisuudessa ei myöskään ole järkeä, koska puutteellisesti varustetuista sotilaista ei ole taistelukentällä paljon hyötyä. Kutsunnat voisivat toki säilyä, mutta ne tulisi laajentaa koskemaan myös naisia, jotta tasa-arvo toteutuisi. Motivoituneet sotilaat ovat myös parempia sotilaita ja asepalveluksesta tulisikin tehdä niin houkutteleva, että riittävä puolustus saadaan.

Kirjoituksiani aiheesta:


Autoilu

Autojen verotuksen ja muiden julkisen sektorin perimien maksujen pitää kohdistua todellisiin haittoihin tai polttoaineen kulutukseen, ei teoreettisiin. Lisäksi valtio ei saa tarkkailla tai pyytää tietoa siitä, missä autolla on ajettu, koska tämä on yksityisyyden kanssa ristiriidassa. Vastustan aikaan, paikkaan ja matkaan sidotun kilometriveron käyttöönottamista. Autovero haittaa autokannan uudistumista energiatehokkaampiin, joten se voidaan poistaa. Veronkorotuksia käyttöön tai todellisiin ulkoishaittoihin luonnollisesti tarvittaisiin paikkaamaan vähentyvät verotulot. Tienkäyttömaksut vaikuttavat kalliilta ja yksityisyyden kanssa mahdollisesti ristiriidassa olevilta, joten vastustan niitäkin.

Kirjoituksiani aiheesta:


Avoimuus

Tällä hetkellä kansalaisilla on hyvin heikosti mahdollisuuksia saada tietoa, miksi päätöksen muotoilu on sellainen kuin on, tehden politiikasta hankalasti ymmärrettävän. Jos päätösten suunnitteluvaihe saataisiin avoimemmaksi, odottaisin itse ainakin selvää nousua kansalaisten osallistumisessa päätöksentekoon, koska silloin päätöksiin ylipäätään voidaan vaikuttaa ennen kuin kaikki on lukkoon lyötyä.

Verovaroin tuotetun tiedon tulee olla oletusarvoisesti julkista ja sen tulee olla vapaasti kaikkien suomalaisten käytettävissä. Tiedon salaaminen voi olla perusteltua lähinnä ihmisen yksityisyyden tai Suomen turvallisuuden suojelemiseksi.Yritysten tai yhteisöjen avoimuus on niiden oma asia. Julkisella vallalla on oikeus vaatia ihmisiltä tietoja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä (esimerkiksi verotuksen toteuttamiseksi).

Kirjoituksiani aiheesta:


Sananvapaus

Sananvapaus on länsimaisen yhteiskunnan korkeimpia arvoja, jolla taataan, että vallanpitäjiä, aatteita ja tekoja pystyy kritisoimaan. Sananvapauden rajoittamiseen pitää olla erittäin hyvät perustelut, jotka voivat liittyä vain toisten ihmisten ihmisoikeuksien turvaamiseen.

Katso myös:

Kirjoituksiani aiheesta:


Suora demokratia

Sveitsin mallinen suora demokratia on paras tähän asti kokeilluista valtiomuodoista. Tässä järjestelmässä eduskunnalla olisi edelleen suurin valta, mutta sitä täydennettäisiin kaikille äänioikeutetuille kansalaisille käytettävissä olevilla päätöksenteon muodoilla, suoran demokratian menettelyillä. Tällaisia ovat esimerkiksi sitovaan kansanäänestykseen johtava kansalaisaloite, sekä pakollinen kansanäänestys, joka on järjestettävä tiettyjen perustuslaissa tai laissa säädettyjen kriteerien täyttyessä.

Demokratian perusajatus on, että hallintovalta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa, ja mikäpä olisi parempi toteuttamaan kansan tahtoa kuin kansa itse? Tätä perusajatusta voidaan edelleen perustella moraalisesti siten, että niillä henkilöillä, joiden elämään jokin päätös vaikuttaa tulee olla myös sananvaltaa siihen. Koska on usein hankala tehdä rajausta ihmisiin, joiden elämään jokin päätös vaikuttaa suorasti tai epäsuorasti, on perusteltua kysyä kaikilta. Kansanedustajat sen sijaan ovat vain häviävän pieni osuus kansasta, eli on usein päätöksiä, joissa heidän mielipiteensä ei vastaa kansan mielipidettä. Ja vaikka kaikkia päätöksiä ei laitetakaan kansanäänestykseen, tämä kun olisi raskasta ja kallista kansalle, mahdollisuus siihen, että jokin eduskunnan aikaisemmin tekemä päätös voidaan alistaa kansanäänestykselle kansan tehdessä aloite tästä, toimisi pelotevaikutuksena kansanedustajille toimia kansan tahdon mukaisesti.

Sveitsin mallisen suoran demokratialla on myös tutkimuksissa havaittu olevan kansantaloutta kohentavia vaikutuksia, sekä parantavan kansalaisten onnellisuutta ja tietoutta politiikasta.

Katso myös:

Kirjoituksiani aiheesta: