Olet täällä

Valitukseni VR:lle

Käyttäjän Mikko Merikivi kuva
Julkaistu: 19.8.2013 0:00

Lähettelin tällaista palautetta VR:n sähköisellä palautelomakkeella:

Valittaisin mainonnastanne, jossa sanotaan junaa vihreimmäksi valinnaksi superlatiivissa ilman tarkentavia ilmaisuja. Mainonta on erityisen näkyvää, koska näitä logoja on mm. junien kyljessä. Argumenttini on, että tämän voi ymmärtää oikeastaan miten tahansa, jolloin mikäli jossain tilanteessa jokin toinen kulkuneuvo olisikin todistettavasti ”vihreämpi”, VR voi vaan sanoa, että ”Emme tarkoittaneet tuota määritelmää vihreydestä” tai ”Emme tarkoittaneet vertailua tuon kulkuvälineen kanssa” tai ”Emme tarkoittaneet vertailua noilla lähtöoletuksilla”. Koska ympäristöystävällisyys on nyt ”muodissa”, niin harhaanjohtava markkinointi siitä on uhka kuluttajien oikeuksille. Siksi VR:n pitää mielestäni korvata mainoslause tarkemmalla ilmaisulla.

 

Minulla olisi pitkät perustelut sille, miksi esimerkiksi kimppakyydeillä sähköauto olisi lähes poikkeuksetta ja tavallinen auto yllättävän monessa tapauksessa ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin juna, mutta 2500 merkkiä ei riittänyt siihen. Lisäksi on syytä olettaa, että joissain tilanteissa myös laiva tai pitkillä matkoilla jopa lentokone olisivat vihreämpiä. Puhumattakaan sitten kävelystä tai pyöräilystä, mutta näitä en minäkään laskisi pitkillä matkoilla vertailuihin.

On sen verran tilannesidonnaista mikä on vihrein kulkuneuvo oikeastaan millä tahansa kriteereillä mitattuna, että käyttämällä sanaa ”vihrein” annetaan kuluttajille helposti vääriä mielikuvia. Näen kuluttajansuojan toteutumiseksi ainakin seuraavat vaihtoehdot:

Ensimmäinen on mainoslauseen muuttaminen niin, että siitä selviävät kriteerit, joilla juna on vihrein valinta, jolloin VR ei voisi vain vetäytyä sanomalla, että ”emme tarkoittaneet noita verrattavia kulkuneuvoja” tai ”tuota määritelmää vihreydestä/lähtöoletuksista”. Esimerkiksi mikäli kriteeri on ”Yrityskuvatutkimuksessa VR:ää ympäristöystävällisenä pitävien %-osuus”, niin mainoslause voisi olla vaikkapa ”vihreimpänä valintana pidetty”.

Toinen on, että vaihdetaan superlatiivimuoto vähemmän tarkkaan ilmaisuun, kuten ”vihreä”.

Rivinvaihdot muuten eivät muuten näytä toimivan kunnolla ainakaan palautteen esikatselussa. Saatatte haluta tutkia sitäkin.

Ja jos kiinnostaa, niin tässä on aikaisempi luonnokseni kannanotosta. Valitettavasti en löytänyt mitään paikkaa, johon näin pitkää palautetta voisi VR:lle antaa, joten hylkäsin sen ja lähetin tuon tiivistelmän.

VR-konserni näyttää joskus muutama kuukausi sitten aloittaneen merkitä juniaan tekstein ”Vihrein valinta”. Koska sana ”vihreä” on superlatiivissa, niin mikäli pystytään osoittamaan tämä ”vihreys”-ominaisuus jollain muulla vastaaviin käyttötarkoituksiin tarkoitetulla kulkuneuvolla ja realistisilla ja vertailukelpoisilla oletuksilla käytöstä paremmaksi, niin VR on syyllistynyt virheelliseen markkinointiin. Olen itse junien käyttäjä, mutta en kuitenkaan siedä virheellistä markkinointia, joten tein omat pohdintani VR:n vihreydestä.

 

Yritin selvittää, mitä VR:n puheiden ”vihreys” tarkoittaa. VR-konsernin määritelmä sille on ”Yrityskuvatutkimuksessa VR:ää ympäristöystävällisenä pitävien %-osuus”.[1] Tämä on tietysti aika subjektiivinen mittari ja voi muuttua mm. mielikuvamarkkinoinnin seurauksena. Vähintäänkin VR:ää siis voi syyttää harhaanjohtavan termin käyttämisestä, nimittäin kyseessä on mielipide ”vihreydestä”, eikä mikään objektiivinen arvo, jota voisi vertailla eri liikennevälineiden kesken vieden koko idean superlatiivin käytöstä. Vaihtoehdoksi 1 kuluttajansuojan toteutumiseksi siis esitän, että VR muuttaa käyttämäänsä termiä niin, että siitä selviää kyseisen mittarin mielipiteenluonteisuus, kuten vaikkapa ”vihreimpänä valintana pidetty”.

Sen sijaan mikäli yritetään mitata ympäristöystävällisyyttä, johon VR vihreyden rinnastaa, tullaan monenlaisten haasteiden ääreen. Mitkä ovat kriteerit ympäristöystävällisyydelle ja missä suhteissa niitä pitää painottaa? Poimin lähteestä [1] VR:n omat mittarit sille:
* Energiankulutus megajouleina henkilö- tai tonnikilometriä kohti
* Uusiutuvan energian %-osuus kaikesta konsernin käyttämästä energiasta.*
* Pienten ja merkittävien VAK-vuotojen lukumäärä, junamatkustajien tyytyväisyys (%) asemien ja junien siisteyteen.
* Kaatopaikalle joutuvan jätteen %-osuus jätteen kokonaismäärästä (pois lukien romutettu kalusto).

Täytyy kyllä myöntää, että en osaa tällä hetkellä tehdä kohdasta 3 vertailukelpoista ja myös 4. kohdan arviominen muille kulkuvälineille saattaa olla hyvin vaikeaa, kun kaikki valmistuksesta käyttöön ja käytöstä romuttamiseen on hajautettua toimintaa.

2. kohta sen sijaan on selvää viherpesua. Otan esille konseptin marginaalisähköstä. Osmo Soininvaara havainnollistaa sen ideaa tällä tavalla: ”Oletetaan, että sähköstä tuotetaan 50 prosenttia vesivoimalla ja loput hiilivoimalla. Jos kuluttaa sähköä, kuluttaa tuota loppua, koska vettä ei sada enempää kuin sataa. Jos minä kulutan vesisähköä, sinä joudut kuluttamaan kivihiilisähköä. Jos minä kulutan vesivoimaa, sitä jää muille kulutettavaksi vähemmän. Siksi minun – ja >VR:n – sähkönkulutus on tosiasiassa kivihiilisähkön kuluttamista, sanoo VR mitä vain. Siinä, että kulutat ”vesisähköä” ei ole mitään anteeksiannettavaa. Oikeasti kulutat kivihiilisähköä.”[2] Helsingin Sanomien jutussa taas kuvataan sitä näin: ”Marginaalisähkö on sähköntuotannossa niiden laitosten sähköä, joiden tehoa vähennetään, kun kulutus pienenee. ”Kimurantiksi asian tekee se, että joskus säästö voi tulla vesivoimalasta, joskus taas hiilivoimalasta”, VTT:n tutkija Sampo Soimakallio sanoo.”[3]

Olkoonkin niin, että ihan koko ajan hiililauhdevoima ei ole se marginaalisähkö, ja kysynnän ja tarjonnan lain perusteella voi väittää, että uusiutuvien ostaminen lisäisi myös niiden tarjontaa. Kuitenkin, vaikutukset ovat luultavasti sen verran mitättömiä, että perusteesi säilyy ennallaan ja uusiutuvien energianlähteiden käyttäminen on hyvin kyseenalainen näkökulma ympäristövaikutusten tarkasteluun.
Myöskin biopolttoaineiden käyttö on tällä hetkellä kyseenalaista, mutta annan sen liukua, koska itsekin olen huolissani öljyhuipusta ja jonkun täytyy antaa taloudelliset insentiivit biopolttoaineidenkin kehittämiseen vähemmän riippuvaiseksi polttoaineesta, jota niillä yritetään korvata.

Noh, nyt päästään päivän pääaiheeseen. Aiemmin ollaan rajattu vihreyden alakohtia yhteen mielekkääseen sellaiseen, jota pystyttäisiin minun resursseillani arvioimaan. Tämä on energiatehokkuus, jota lasketaan energiankulutuksena megajouleina henkilö- tai tonnikilometriä kohti. Uskaltaisin väittää, että on tilanteita, joissa melkein mikä tahansa muu kulkuväline olisi energiatehokkaampi ratkaisu, kuten laiva ylittämässä Pohjanlahden, lentokone pitkillä matkoilla. Lisäksi on kulkuvälineitä, jotka kulkevat pelkällä ruualla, kuten kävely ja pyöräily. Kuitenkin, VR on ollut sikäli järkevä, että laittoi mainoslauseeseensa tarkentavan termin ”valinta”, joten kulkuvälineitä täytyy verrata vertailukelpoisissa olosuhteissa ja niiden täytyy myös soveltua pitkille matkoille. Tämän takia vertailen sähköautoon, koska molemmat kulkevat maalla ja käyttävät sähköä polttoaineenaan. Junan sähkönkulutus henkilökilometriä kohden on 656 GWh / 4 035,4 milj. henkilökilometriä[4], ja muunnettuna kilowattitunneiksi se on 0.16 kWh per henkilökilometri. Ilmeisesti VR:llä on myös jonkin verran dieseliä käyttäviä junia, sillä sähkön lisäksi junalla on dieselkulutusta 0.009 l/henkilökilometri. Sähköautot kuluttavat erilaisten lähteiden mukaan 0.1-0.3 kWh per kilometri. Ylemmässä luokassa ainakin otetaan huomioon myös akkujen latausvaihe. Yksi näistä akkujen latausvaiheen huomioonottavista lähteistä on [5], mikäli haluatte tarkistaa.

”No eihän sähköauto sitten ole tehokkaampi kuin juna!”, sanotte varmaan tässä vaiheessa. No jooh, jos lasketaan yhdellä matkustajalla. On tosin täysin realistinen vaihtoehto, että matkustajia on monta (kimppakyydit). Internetissä on monia tällaiseen tarkoitettuja palveluja[6][7][8], joten kimppakyyti on vaihtoehtona täysin realistinen ja vertailukelpoinen (harvemmin junissakaan on yksi matkustaja). Jo laskettaessa kahdella matkustajalla jopa yläpään arviot sähköautojen kulutuksesta (0.15 kWh per henkilökilometri. Matkustajien paino oletetaan merkityksettömäksi verrattuna auton painoon) alittavat junien sähkönkulutuksen (0.16 kWh+0.009 l dieseliä per henkilökilometri). Olen siis osoittanut, että juna ei edes sen omilla säännöillä ole vihrein valinta joka tapauksessa.
Noh, hyvä on. Lasketaan sitten tavanomaisilla autoilla myös. Käytän nyt U.S. department of energyn laskelmia autojen energiankulutuksesta[9]. Jotta saadaan luvut vertailukelpoiseksi junan kanssa, muutan ne kilowattitunneiksi kilometriä kohden työkalulla [10]. Kaikkein vähiten energiatehokkaat keskikokoiset autot kuluttavat 1.6 kWh-ekv. per kilometri. Noh, näitä nyt ei saa kimppakyydeilläkään tehokkaammiksi kuin juna. Sen sijaan energiatehokkaimmat keskikokoiset ei-sähköautot kuluttavat noin 50 MPGe, eli 0.4 kWh-ekv. per kilometri. Taas ollaan samassa tilanteessa, että kimppakyydeillä pystytään ylittämään junan energiatehokkuus, tällä kertaa tosin vasta kolmella matkustajalla. Itse asiassa MPGe:n tarvitsisi olla alle 33, jotta autolla ei pystyisi 4 matkustajalla alittamaan junan energiatehokkuutta. Hyvä on, näyttää tosiaan siltä, että yleensä kimppakyydit eivät ole junia energiatehokkaampia. Nämä tosin eivät ole ainoita mahdollisia tuloksia asiasta, vaan esimerkiksi lähde [11] on saanut ihan erilaiset tulokset. Kuka sitten on oikeassa on vaikea sanoa. Kuitenkin, kummissakin laskelmissa VR:n superlatiivin käyttö on suuresti liioiteltua. Kuluttajansuojan takaamiseksi toinen esittämäni vaihtoehto on, että se lievennettäisiin muotoon ”vihreä valinta”.

1 http://www.vrgroup.fi/fi/index/ymparisto.html
2 http://soininvaara.puheenvuoro.uusis…ottamisessa-on
3 http://www.hs.fi/tulosta/HS20080917SI1AU01udn
4 http://www.vrgroupraportti.fi/ymparistotase
5 Idaho National Laboratory (2006) ”Full Size Electric Vehicles” Advanced Vehicle Testing Activity reports at avt.inel.gov accessed 5 July 2006
6 www.kimppa.net
7 www.kyydit.net
8 www.greenriders.fi
9 http://www.fueleconomy.gov/feg/best/bestworstNF.shtml
10 http://ecomodder.com/forum/tool-conversions.php#_top
11 http://www.muutos2011.fi/vb/entry.ph…vihre%E4-valhe

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <sub> <sup> <s> <u> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.