Olet täällä

Kokoomus, Keskusta ja Kristillisdemokraatit eivät halua avointa päätöksentekoa

Käyttäjän Mikko Merikivi kuva
Julkaistu: 27.3.2013 0:00
Lähetin tällaisen mielipidekirjoituksen Keskisuomalaiseen. Se julkaistiin 2.4.2013.

 

Riitta Tynjän (SKP) 25.3.2013 jätetyssä valtuustoaloitteessa esitetään, että ”kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien kokousten julkisuudesta päättäminen käsitellään ko. toimielimissä.” Aloitteen on allekirjoittanut 14 valtuuttettua ja varavaltuutettua. Mukana ei ole lainkaan Kokoomuksen, Keskustan ja Kristillisdemokraattien jäseniä ja vain yksi SDP:stä.

 

Kaupunginvaltuuston kokousten nauhoittaminen on onnistuttu hoitamaan lähes nollabudjetilla ja myös monissa muiden toimielinten kokoustiloissa on videoneuvottelulaitteisto jo asennettuna, eikä näissä tiloissa vaadita lisäinvestointeja, jos kokoukset halutaan lähettää Internettiin. Raha ei siis ole mikään ongelma.

Ongelma ei myöskään ole se, että tämä olisi kiellettyä. Kuntalain 57 §:ssä sanotaan ”Muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos niissä ei käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi, ja jos toimielin niin päättää.” Itse asiassa näin on tehtykin jo Kruunupyyn kaupunginhallituksessa Marina Furubackan (SDP) aloitteesta. Siellä myös Keskusta oli aloitteen puolesta.

Turun kaupunginvaltuutettu Jiri Keronen (Muutos 2011) on esittänyt argumentin avoimuuden puolesta, että tarkkailu parantaa ihmisten rehellisyyttä perustuen tutkimukseen Bateson, M., Nettle, D., Roberts, G. (2006). Cues of being watched enhance cooperation in a real-world setting. Biology Letters, 2(3), 412-414. Tutkimus ei käsittele asiaa päätöksenteon näkökulmasta, mutta on uskottavaa, että tämä pätisi myös siihen.

Myöskin kansalaisten osallistumisella päätöksentekoon on tutkimusten mukaan positiivisia vaikutuksia talouteen ja onnellisuuteen. Asiaa on tutkittu ainakin Sveitsissä ja Yhdysvalloissa, ja Porto Alegrossa se on pelastanut jopa laman kynsistä. Jos on pieninkin mahdollisuus, että päätöksenteon avoimuus toisi myös kansalaisosallistumista, se voisi olla yksi tekijä Jyväskylän talouden tasapainottamisessa. Internetin käyttöönoton myötä on mielestäni näkynyt, että tiedonsaannilla voi olla juuri tällaisia vaikutuksia. Arabikevättä ei välttämättä olisi tapahtunut ilman Internetiä. Eikä ainoastaan osallistumisen määrä kasva, vaan myös sen laatu. Jos tietoa on helposti saatavilla, kansalaiset pystyvät tekemään valistuneempia aloitteita.

Päätöksenteon avoimuudella siis olisi sekä taloudellisia että sosiaalisia hyötyjä. Miksi jotkut puolueet eivät tätä kuitenkaan halua?

Riitta Tynjä itse perustelee puheenvuorossaan kaupunginvaltuustossa aloitteenjättöään (http://bambuser.com/v/3468969 kohdassa 1:36:35) näin:

Kansalainen Mikko Merikivi on ollut todella aktiivinen tehdessään lukuisia esityksiä koskien kaupungin
päätöksenteon avoimuutta. Esitykset, joiden mukaan muidenkin toimielinten kuin valtuuston kokousten
tulisi olla julkisia siltä osin kuin niissä ei käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa
pidettäväksi, ovat avoimessa yhteiskunnassa perusteltuja. Nyt hänelle vastataan, että toimielimet eivät ole
tehneet tällaisia päätöksiä ja että kokoustilat eivät mahdollista yleisön osallistumista. Kuitenkin Merikivi
esittää myös mahdollisuutta, että kokoukset olisivat katsottavissa suorana lähetyksenä ja jälkeenpäin
tallenteina internetissä. Tällaisessa vaihtoehdossa tilakysymys ei voi olla ongelma.

 

Käydyssä omaishoidontukikeskustelussa on noussut esiin, että joillakin on ollut tietoa, mutta se ei ole
kulkenut. Virkamiehet väittivät antaneensa kaupunginhallitukselle riittävät tiedot. Mutta kaikki me
valtuutetut, jotka kuitenkin budjetista päätämme, emme ole hallituksessa, emmekä ole saaneet kaikkea
tietoa.

Itse yritän ajoittain saada selville, mitä jostakin asiasta hallituksessa tai lautakunnissa keskusteltiin ja miksi
päätettiin, niin kuin päätettiin. Eiväthän kaupungin tiedotteista sellaiset asiat selviä. Vastaukseksi saan,
ettei niistä asioista saa kertoa ulkopuolisille – siis toisille päättäjille, saatikka sitten kaupunkilaisille. Mitä
salaseurameininkiä me oikein harrastamme?

Valtuuston kokousten videoinnilla on päästy hyvään alkuun siinä, että yhä useampi kuntalainen voi seurata
päätöksentekoa. Selvää kiinnostusta on olut havaittavissa. Tämä ei kuitenkaan saa jäädä tähän. Kaiken
sellaisen tiedon, jota ei laissa ole säädetty salassa pidettäväksi tulee olla meidän kaikkien ulottuvilla.

Koska kuntalaisaloitteet tulevat valtuustolle vain tiedoksi ja koska toimielinten ei ole pakko
ottaa käsiteltäväkseen kokoustensa julkisuutta, haluan auttaa tämän asian etenemistä
päätöksentekoelimissämme jättämällä asiaa koskevan valtuustoaloitteen.

Valtuustoaloite on luettavissa kokonaisuudessaan täällä: http://www.riittatynja.net/12 kohdassa ”Valtuustoaloite kaupungin toimielinten kokousten julkisuudesta”.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <sub> <sup> <s> <u> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.