Olet täällä

Raiskauksen määritelmää on muutettava, mutta Suostumus2018 on järjetöntä

Käyttäjän Mikko Merikivi kuva
Julkaistu: 15.4.2019 18:45

Ongelma puhtaan suostumusperustaisessa raiskauksen määritelmässä

Tällä hetkellä Suomen rikoslainsäädäntö määrittelee raiskauksen väkivallan tai sen uhan kautta, sekä jos henkilö ei ole kykenevä puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan. Me Too -kampanja on tehnyt entistäkin selvemmäksi, että seksuaaliseen ahdisteluun puuttuminen on edelleen riittämätöntä.

Sittemmin aihepiiristä on tehty kansalaisaloite "Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018", joka on saanut tarvittavat 50000 allekirjoitusta kasaan jatkokäsittelyä varten. Aloite on varmaan tehty hyvää tarkoittaen, mutta se siirtää todistustaakan lähes kokonaan syytetylle ja unohtaa joitakin olennaisia asioita seksuaalisuudesta. Harvemmin suostumukset ovat nimittäin niinkään eksplisiittisesti sanoiksi muodostettuja, jollaisen "Joka on sukupuoliyhteydessä toisen kanssa ilman tämän suostumusta, on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi" voidaan päätellä tarvitsevan. Esimerkiksi Miesten tasa-arvo ry huomauttaa, että "[suostumuksen pyytämistä] ei varsinkaan parisuhteissa kuitenkaan tehdä joka kerta tilanteiden mielekkyyden takia, eikä sen takia, että sellainen viestisi epäluottamuksesta sekä itseä, että toista kohtaan."

Laillisuusperiaate on eräs kansalaisoikeuksista mihin sisältyy, että syytetty on syytön kunnes toisin todistetaan. Toki Suostumus2018-mallissa tuomioistuimen pitää selvittää, että jokin sukupuoliyhteys on ollut ja että syytetty on todennäköisesti siinä ollut mukana, mutta sitten mennään kyseenalaisemmalle seudulle. Suostumuksen puutetta ei tarvitse kenenkään todistaa, joten on helppo tehdä syyte vaikka katumuksen vuoksi tai kostaakseen jotain. Todistustaakka siirtyykin siis syytetylle. Hänen pitäisi jotenkin todistaa, että suostumus on ollut.

Onko yhtään realistista odottaa ihmisten keräävän seksiin lähdön yhteydessä joka kerta vaikkapa kirjallinen suostumus todisteeksi siitä, että kyse ei ollut raiskaudesta? En odota tähän vastauksia, mutta oletko kertaakaan jättänyt kysymättä suostumusta? Onneksi olkoon! Olet raiskaaja (jos uusi raiskauden määritelmä on vastapuolen suostumuksen puute sukupuoliyhteyteen). Kuinka monta sataa tuhatta tai miljoonaa suomalaista mahtaa olla tähän sortunut? Tämä on mielestäni keskeinen kysymys selvitettäväksi, jos pohditaan raiskauksen määritelmän muuttamista puhtaan suostumusperustaiseksi. Mielestäni on jotain pahasti pielessä, jos laki tekee huomattavasta osasta väestöä, de jure, rikollisia. Suostumus2018 on mielestäni järjetön tältä osin, vaikka en kiistäkään jonkin uudistuksen tarvetta.

Hankaluuksia voi tuottaa myös "g) jos sukupuoliyhteys toteutetaan toisin kuin mihin henkilö on ymmärtänyt suostuvansa", joka antaa katuvalle vielä suuremman vallan. Sivuhuomiona vielä, että 1 §:n kohta h aloitteessa sisältyy nyt jo lakiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Aloitteen sanamuotoa voidaan tulkita siten, että suojaikärajaa oltaisiin käytännössä nostamassa 18 vuoteen, koska siinä poistetaan koko jälkimmäinen ehtolause lain nykyilmaisusta "kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa, jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa". En ota asiaan sen enempää kantaa kuin, että suojaikärajan käsittely pitäisi mielestäni tehdä rehellisesti erillään.

Pohdintaa ratkaisuista

Luultavasti liioittelen ja oikeasti tuomioistuimet eivät tuomitsisi sana sanaa vastaan -tapauksissa ilman muita todisteita, mutta ei liene kaukaahaettua, että moiset oikeudenkäynnit lisääntyisivät tällä esitetyllä raiskauksen määritelmällä. Onko tämä oikeasti järkevää ja auttaako se paljonkaan oikeasti raiskattuja? Ennemminkin lisäisin listaan niistä tilanteista, joissa voidaan todeta tapahtuneen raiskaus. Nyt siitä puuttuu niinkin yksinkertainen asia kuin kielto. Mielestäni sellainen sukupuoliyhteys pitäisi määritellä raiskaukseksi, johon on sanoin tai käyttäytymisellä annettu kielto.

Kykenemättömyys ilmaisemaan tahtoaan esim. pelkotilan vuoksi on onneksi nyt jo laissa, samaten kuin "joka muulla kuin 1 momentissa tarkoitetulla uhkauksella pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen". Suostumus2018-aloitteen tekijät perustelevat aloitettaan kuitenkin "Seksiin voidaan painostaa myös muilla tavoin kuin käyttämällä väkivaltaa esimerkiksi kiristämällä taloudellisesti tai uhkailemalla kolmatta osapuolta, jolloin kyseessä pitäisi olla raiskaus myös laissa". Mielestäni olisi syytä kuulustella lakiasiantuntijoita, onko nykyinen laki jo riittävä noiden mainittujen tapausten estämiseksi vai tarvittaisiinko jotain muutosta.

Suomi kuuluu kylläkin jo nyt Istanbulin sopimukseen, joka käyttää valitettavasti vähän samantyylisiä sanamuotoja kuin Suostumus2018-aloite. Tässä on sen artikla 36 nimeltään Seksuaalinen väkivalta, mukaan lukien raiskaus:
"1. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, että seuraavat tahalliset menettelyt säädetään rangaistaviksi:

a. seksuaalinen tunkeutuminen toisen henkilön emättimeen, peräsuoleen tai suuhun jonkin ruumiinosan tai esineen avulla ilman tämän henkilön suostumusta;

b. muu toiseen henkilöön ilman tämän suostumusta kohdistuva seksuaalinen teko;

c. toisen henkilön saattaminen ilman hänen suostumustaan seksuaalisiin tekoihin kolmannen henkilön kanssa.

2. Henkilön on annettava suostumus vapaaehtoisesti vapaasta tahdostaan, joka arvioidaan kulloistenkin olosuhteiden mukaan.

3. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, että 1 kohdan määräyksiä sovelletaan myös tekoihin, jotka kohdistetaan entisiin tai nykyisiin kansallisessa laissa tunnustettuihin puolisoihin tai kumppaneihin."

En tiedä täyttäisikö pelkkä "ei"-kriteerin lisääminen Istanbulin sopimuksen ehtoja. Yritin täten etsiä mitä sellaisten maiden, joissa on suostumukseen perustuva raiskauksen määritelmä, lainsäädännöt sanovat. Ehkä niistä joku on löytänyt hyvän kompromissin laillisuusperiaatteen ja kattavamman raiskauksen määritelmän välillä. En osaa kyseisten maiden kieliä, joten painotan, että nämä eivät ole suoraan laista vaan mitä joku muu googletuksella löytynyt lähde sanoo kyseisten maiden laeista.

 • Belgiassa: any act of sexual penetration, of whatever sort and by whatever means, committed on a non-consenting person
 • Kyproksella: Any person who has unlawful carnal knowledge of a female, without her consent, or with the consent, if the consent is obtained by force or fear of bodily harm, or, in the case of a married woman, by personating her husband, is guilty of the felony termed rape.
 • Irlannissa: A man commits rape if— (a) he has sexual intercourse with a woman who at the time of the intercourse does not consent to it, and (b) at that time he knows that she does not consent to the intercourse or he is reckless as to whether she does or does not consent to it
 • Isossa-Britanniassa: A person (A) commits an offence if— (a) he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person (B) with his penis, (b) B does not consent to the penetration, and (c) A does not reasonably believe that B consents.
 • Luxemburgissa: Any act of sexual penetration, of whatever nature, by any means whatsoever, committed on a person who does not consent, including using violence or serious threats by ruse or artifice, or abusing a person incapable of giving consent or free to oppose resistance, constitutes rape and shall be punished by imprisonment of five to ten years.
 • Saksassa: Who, against the recognizable will of another person, performs sexual acts with this person or makes her act sexually or induces the other person to suffer sexual acts by a third person or to perform sexual acts with a third person, will be punished with imprisonment between six months and five years. 
 • Islannissa: Any person who has sexual intercourse or other sexual relations with a person without his or her consent shall be guilty of rape and shall be imprisoned for a minimum of one year and a maximum of 16 years. Consent is considered present if it is expressed by free will. Consent is not considered present if violence, threats, or other unlawful coercion is used. ‘Violence’ here refers to the deprivation of independence by means of confinement, drugs, or other comparable means. It is also considered rape and shall result in the same punishment as specified in the first paragraph of this Article to employ false pretences or utilize a persons‘s lack of understanding concerning circumstances, or exploit a person’s psychiatric disorder or other mental handicap in order to have sexual intercourse or other sexual relations with him or her, or the fact that, for other reasons, he or she is not in a condition to be able to resist the action or to understand its significance.
 • En löytänyt ajantasaista lain muotoilua Ruotsista.

Tuo Ison-Britannian määritelmä on ehkä eniten mieleeni näistä, kunhan vaan sitä ei oltaisi kirjoitettu sukupuolittuneesti. Tarkemmin ottaen pidän sen kohdasta c, jossa lisätään vaatimus siitä, että syyttäjän pitää pystyä osoittamaan syytetylläkin olleen jonkinlainen käsitys siitä, että sukupuoliyhteys ei olisi suostumuksen mukaista. Tämän lisäksi uudessa lainmuotoilussa voidaan tietenkin säilyttää väkivalta tai sen uhka vaihtoehtoisena ja vakavoittavana tekijänä, sekä ehkä lisätä selkeä kirjaus, että "suostumusta ei ole, jos tekoon on sanoin tai käyttäytymisellä annettu kielto". Korjaisiko tämä noita Suostumus2018-aloitteen epäkohtia? Ensisilmäyksellä sanoisin, että ehkä, sillä se sentään jakaa todistustaakkaa molemmille puolille.

Lopuksi haluan sanoa, että vaikka Suostumus2018:n ehdotus oli huono, voi hyvinkin olla perää siinä, että suostumuksella pitäisi olla suurempi painoarvo seksuaalikulttuurissamme. Tässä voivat nähdäkseni jokainen osapuolista olla aktiivisia: toisaalta voidaan kysyä enemmän suostumuksia, mutta toisaalta voidaan sitä myös antaa tai kieltää oma-aloitteisemmin, sukupuolesta riippumatta. Jos kehitys kulkisi tähän suuntaan, arvailun tarve vähenisi siitä milloin on suostumuksia, ja lisäksi ehkä olisi luontevampaa myös sanoa ei.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
 • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <sub> <sup> <s> <u> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.