Olet täällä

Luomutuotanto ei ole tehokasta

Käyttäjän Mikko Merikivi kuva
Julkaistu: 30.7.2013 0:00

Luomutuotanto on ainakin tilankäytöllisesti Suomessa epätehokkaampaa kuin tehotuotanto. Tilankäyttö on tärkeä mittari, nimittäin ei ole kustannustehokasta tehdä peltoja kiviselle maalle, joten ne tyypillisesti tehdään orgaaniselle maalle ja tämähän on hieman päälle 70%:sti Suomessa metsää (70% metsää http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/metsat.html ja 3 prosenttiyksikköä jäljelle jääneestä on paljasta kalliota, jolle peltoja ei ainakaan tehdä http://www.geologia.fi/index.php/201…en-kallioperae). Kaikki orgaaninenkaan maaperä ei ole tasa-arvoista viljelyn kannalta. Tähän ajatukseen perustuu alkukantainen kaskiviljely, jossa metsää poltettiin peltomaaksi. En ole maanviljelyn ammattilainen, joten en tiedä tarkkaan nykyistä metsämaan käyttöä viljelyä varten, mutta on uskottava ajatus, että sitä käytettäisiin edelleen. Etenkin siis jos luomun osuutta kasvatetaan poliittisin päätöksin. Metsä taas on niitä tärkeitä hiilidioksidinieluja. Laajempi pellon pinta-ala vaatii myös matemaattisesti (en etsinyt tilastoja tätä varten) enemmän energiaa tuottaa ruokaa, kun kaikki traktoreilla ajot vaikkapa pitenevät. En kuitenkaan tässä blogikirjoituksessa ota kantaa siihen, kumpi tuotantomenetelmä on ilmaston kannalta parempi, sillä en halua haukata enemmän kuin pystyn pureskelemaan. Ainoa asia, jota tutkin on se, miten paljon luomutuotanto ja tavanomainen (tämä on käsittääkseni yhteenlaskettu kaikista tuotannon muodoista, joten periaatteessa luomuotuotanto saa vieläpä edun tässä laskentatavassa) eroavat kilogrammoissa tuotettua satoa hehtaaria kohden.

Tekemäni vertailu luomutuotannon ja tavanomaisen tuotannon satotasosta kg/ha on tekstinä täällä, sillä blogikirjoitus menettää välilyönnit.
http://paste.dy.fi/RZv/plain
Mirror: http://pastebin.com/6muCBCEn

Miltei joka ikisessä kohdassa tavanomainen tuotanto päihittää luomutuotannon, joissain jopa todella paljolla. Poikkeukset olivat:
* Länsi-Suomen seosviljan tuotanto 2012
* Pohjois- ja Itä-Suomen seosviljan tuotanto 2012
* Pohjois- ja Itä-Suomen kuivaheinän tuotanto 2012
* Pohjois-Suomen ohran tuotanto 2011
* Pohjois-Suomen kuivaheinän tuotanto 2011 (tämä on merkittävä, 3830 kg/ha luomussa vastaan 2810 tavanomaisessa)
* Pohjois-Suomen tuoresäilöviljan tuotanto 2011 (tämäkin on merkittävä, 3440 kg/ha luomussa vastaan 2600 tavanomaisessa)

Koko maan alueella nämä yksittäiset heilahtelut tasoittuvat ja tavanomainen viljely on tehokkaampaa.

On huomioitava, että en ole ottanut tässä kuin tilankäytön huomioon, mutta siitäkin voi jo päätellä, että todennäköisesti kannattaisi ennemmin käyttää resursseja tehoviljelyn mahdollisten ympäristöhaittojen lieventämiseen kuin palata 1800-luvun teknologiaan ja jatkaa siitä. Lisäksi tiiviisti asutuilla alueilla ei välttämättä ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttää tehoviljelyä ruuantuotantoon.

Tilankäytön vaikutukset on myös otettava jokaisessa luomua koskevassa tutkimuksessa huomioon, sillä eivät ainoastaan ympäristölliset vaikutukset mahdollisesti muutu maankäytön muuttuessa, vaan myös ylimääräisen maankäytön alueella syrjäytyisivät paikalliset lajit.

Yksi kritiikki tosin minulla on noihin käyttämiini tilastoihin: Niistä ei selviä, miten paljon mm. tehotuotannon torjunta-aineiden ja luomutuotannon mahdollisesti vaatimien isompien työvälineiden valmistukseen tarvitaan tilaa. Tämä olisi syytä ottaa huomioon jatkotutkimuksessa. Myöskin tavanomaisessakin viljelyssä on suuresti eroja, ja tämä voi olla yksi selittävä tekijä luomun ja tehoviljelyn eroille lääneittäin ja viljelykasvein. Tämän testaamiseen tosin aineiston tarkkuus ei ole riittävä.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <sub> <sup> <s> <u> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.